Ένστολα

Για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στις προκηρύξεις της κάθε σχολής

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκήρυξης της Αστυνομίας (2019)
Δείτε εδώ την προκήρυξη για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2019-20.

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκήρυξης της Πυροσβεστικής (2019)

Δείτε εδώ την προκήρυξη της Πυροσβεστικής για το έτος 2019

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκήρυξης του Στρατού  (2019)
Αναλυτικές οδηγίες για την προκήρυξη του Στρατού (2019)

ΦΕΚ Σωματικής Ικανότητας 


Το Λιμενικό Σώμα θα εισαχθεί στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Δείτε εδώ κι εδώ τα Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με το Λιμενικό

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Δείτε εδώ τα κυριότερα σημεία

Δείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για τις Ακαδημίες του Εμπορικού ΝαυτικούΒασεις Σχολών