Ο Κόσμος των Επαγγελμάτων

Δείτε εδώ 203 επαγγελματικές μονογραφίες από τον ΕΟΠΠΕΠ

Δείτε εδώ παρουσιάσεις επαγγελμάτων σε μορφή βίντεο από τον ΕΟΠΠΕΠ

Δείτε εδώ Επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα από τον ΕΟΠΠΕΠ

Παρουσιάσεις επαγγελμάτων από την εταιρία Employ

Παρουσιάσεις πανεπιστημιακών τμημάτων από το κανάλι στο youtube Unique Minds GR 

Ποια θα είναι κάποια νέα επαγγέλματα το 2030 από την οπτική του Καναδικού Ιδρύματος Υποτροφιών (Inspired Minds Careers 2030)  http://careers2030.cst.org/jobs/  


30 Επαγγελματικές μονογραφίες από ΕΟΠΠΕΠ 

Δείτε εδώ μια γενική περιγραφή Επαγγελματικών Κλάδων κι εδώ 186 προγράμματα σπουδών για σχολές ενδιαφέροντος από το https://gostudy.gr/

Πόσο κινδυνεύει ένα επάγγελμα από την είσοδο του αυτοματισμού και της Ρομποτικής???
Ελεγξε το μέσω της σελίδας του BBC  

Βασεις Σχολών