Ο Κόσμος των Επαγγελμάτων

Δείτε παρουσιάσεις σε μορφή video σχετικά με επαγγέλματα
Η σελίδα προέρχεται από την πύλη Επαγγελματικού προσανατολισμού "MYSEP.gr"

Παρουσιάσεις επαγγελμάτων από την εταιρία Employ
Παρουσιάσεις πανεπιστημιακών τμημάτων από το κανάλι στο youtube Unique Minds GR 

Ποια θα είναι κάποια νέα επαγγέλματα το 2030 από την οπτική του Καναδικού Ιδρύματος Υποτροφιών (Inspired Minds Careers 2030)  http://careers2030.cst.org/jobs/  

30 Επαγγελματικές μονογραφίες από ΕΟΠΠΕΠ 

Πόσο κινδυνεύει ένα επάγγελμα από την είσοδο του αυτοματισμού και της Ρομποτικής???
Ελεγξε το μέσω της σελίδας του BBC  

Βασεις Σχολών