Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Βαθμοί Πανελλαδικών

Οι υποψήφιοι από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6/2018 (13.00) θα μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στο https://results.it.minedu.gov.gr/  με τη χρήση του 8ψήφιου κωδικό εξετάσεων και τα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ αρχικά των ονομαστικών στοιχείων σας με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο
Για τον υπολογισμό των μορίων υπάρχει η εφαρμογή https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ 

Βασεις Σχολών