Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Διεθνείς εκθέσεις αξιολόγησης όλων των σχολών από την ΑΔΙΠ

Δείτε εδώ τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
Σημειώνεται ότι οι περισσότερες εκθέσεις είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά

Βασεις Σχολών