Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Μηχανογραφικό Δελτίο 2018


Από την Παρασκευή 22-06-2018, οι υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr/ .
Υπενθυμίζεται ότι, για να εκδώσετε κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Λύκειο, στο οποίο έχετε υποβάλει την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Εάν ανήκετε στην κατηγορία του 10%, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ημερήσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι από τις 22-06-2018 μπορείτε να υποβάλλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και από 5 Ιουλίου μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.
Επιπροσθέτως, στον   ιστότοπο https://exams.it.minedu.gov.gr/ μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, τις βάσεις, τα στατιστικά προτιμήσεων και βαθμών του προηγούμενου έτους, το υπόδειγμα του έντυπου Μ.Δ., καθώς και το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εντός της προθεσμίας υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ για υποψηφίους ΓΕΛ
Περισσότερες Πληροφορίες εδώ για υποψηφίους ΕΠΑΛ

Ενημέρωση 29/6/2018: Παρατηρήθηκε ότι η προσωρινή αποθήκευση (κατέβασμα ως "pdf") δεν λειτουργεί σωστά από το πρόγραμμα Chrome, αλλά δουλεύει από Microsoft Explorer και Firefox

Βασεις Σχολών