Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων για Στρατιωτικές Σχολές 2018

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων έχει ανακοινώσει το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους του 2018 στην ιστοσελίδα της σχολής  http://www.hna.gr/el/
Για διευκόλυνση των υποψηφίων αναδημοσιεύουμε τα στοιχεία όπως τα διαθέτει η σχολή στις 19/6/2018 και ώρα 9 πμ

  1. Δεκτοί Υποψήφιοι ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
  2. Απορριπτέοι Υποψήφιοι ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
  3. Οδηγίες για τους Δεκτούς Υποψηφίους ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
  4. Πρόγραμμα ΠΚΕ ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν γίνει κι από τις υπόλοιπες σχολές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις επισκεφτούν για να ενημερωθούν
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων https://sse.army.gr/

Βασεις Σχολών