Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Αξιολόγηση των τμημάτων Πληροφορικής

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) έχει κατηγοριοποιήσει και αξιολογήσει την πληρότητα των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής
Η Αξιολόγηση είναι ποσοτική και όχι ποιοτική. Εξετάζει αποκλειστικά και μόνο την πληρότητα του κάθε προγράμματος σπουδών και όχι την ποιότητα αυτού, η οποία είναι ως επί τω πλείστον υποκειμενική και μη μετρήσιμη
Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες

Σημειώνουμε ότι και τα 3 τμήματα της Κρήτης που έχουν σχέση με την πληροφορική έχουν υψηλές επιδόσεις

Βασεις Σχολών