Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Ημέρα Σταδιοδρομίας «Ενημερώνομαι… Αποφασίζω…»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
  •  Χαιρετισμοί 
Α΄ΜΕΡΟΣ


Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
  • Πειραματικό ΓΕ.Λ. Π.Κ. «Επαγγελματίας για μια μέρα»  Υπεύθυνοι  καθηγητές: Δέσποινα Πετρουγάκη- Καλαϊτζαντωνάκη, Βασίλειος Τσουράς, Γεώργιος Πενθερουδάκης
    «2030:Εξερευνώντας τον μελλοντικό μου επαγγελματικό χώρο» Υπεύθυνοι  καθηγητές: Γεώργιος Φωτεινάκης, Δέσποινα Πετρουγάκη- Καλαϊτζαντωνάκη, Χρήστος ΣουρουλήςB΄ΜΕΡΟΣ
Οργανωτική Επιτροπή

  • Στέλλα Γιαννέλα: Σύμβουλος ΣΕΠ – ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρεθύμνου
  • Περικλής Μουρίκης: Σύμβουλος ΣΕΠ – ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρεθύμνου


Βασεις Σχολών