Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Παρουσιάσεις των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Δείτε εδώ περισσότερα

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν πέντε μονοτμηματικές ακαδημαϊκές σχολές μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες. Όλες οι σχολές έχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές.
Κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους έχουν ως εξής:

Βασεις Σχολών