Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Ημερίδα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Χαιρετισμοί
Όλγα Πατραμάνη -  Αντώνιος Βουρβαχάκης -Ιωάννα Σταθοπούλου, εκπαιδευτικοί- Υπεύθυνοι Μαθητείας «Η Μαθητεία στα ΕΠΑΛ»
Ηλέκτρα Σταγάκη, εκπ/κός ΠΕ18.01 "Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών"
Μαρία Σιμιτζή,  εκπ/κός  ΠΕ18.10 "Τομέας Υγείας, Πρόνοιας,Ευεξίας"
Παναγιώτης Βεργεράκης, εκπ/κός ΠΕ20 "Τομέας Πληροφορικής"
Γεώργιος Παντέλας εκπ/κός  ΠΕ09  "Τομέας Διοίκησης καιΟικονομίας"
Κωνσταντίνος Τσώνος, εκπ/κός ΠΕ17.02 "Τομέας Μηχανολογίας"
Δημήτριος Κιουπκιολής, εκπ/κός ΠΕ14.04 "Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και  Περιβάλλοντος"

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο επαναλαμβανόμενους κύκλους: ώρα έναρξης α΄ κύκλου 9:00 και ώρα έναρξης β΄ κύκλου 11:15.

Βασεις Σχολών