Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση.

Δείτε αναλυτική περιγραφή http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels


Βασεις Σχολών