Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Τρόπος υπολογισμού μορίων στα ΕΠΑΛ

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις  1. πτυχίο ειδίκευσης επιπέδου 4 που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 2. απολυτήριο ισότιμο με αυτό του ΓΕΛ. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που είναι κάτοχοι Πτυχίου και Απολυτηρίου  μπορούν, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις μέσω ΕΠΑΛ, να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξής:


- στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς αποφοίτησης
- στα ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό 20% των θέσεων εισακτέων
- στις Α.Σ.Σ.Υ. (Σχολές Υπαξιωματικών Στρατού) σε ποσοστό 8% των θέσεων εισακτέων
- στις Α.Ε.Ν. (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) σε ποσοστό 25% των θέσεων εισακτέων
- στη Σχολή Αστυφυλάκων σε ποσοστό 3% των θέσεων εισακτέων


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ(άριστα)


Μαθηματικά Ι:                  20 x 150 = 3000
Νεοελληνική Γλώσσα:     20 x 150 = 3000
α΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
β΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
  ΣΥΝΟΛΟ:          20.000


Με ειδικό μάθημα(x1):
Μαθηματικά Ι:                  20 x 150 = 3000
Νεοελληνική Γλώσσα:     20 x 150 = 3000
α΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
β΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
Ειδικό μάθημα: _        20 x 100 =2000
ΣΥΝΟΛΟ:    22.000

Με ειδικό μάθημα(x2):
Μαθηματικά Ι:                  20 x 150 = 3000
Νεοελληνική Γλώσσα:     20 x 150 = 3000
α΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
β΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
Ειδικό μάθημα: _        20x  200 = 4000
ΣΥΝΟΛΟ:    24.000


Με 2 ειδικά μαθήματα(x2):
Μαθηματικά Ι:                  20 x 150 = 3000
Νεοελληνική Γλώσσα:     20 x 150 = 3000
α΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
β΄ μάθημα ειδικότητας:    20 x 350 = 7000
        Ειδ. μάθ. α΄: 20+ Ειδ. μάθ. β΄: 20= 40 / 2 = 20 x 200=4000
ΣΥΝΟΛΟ:                24.000


Επίσης ο απόφοιτος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ μπορεί να συμμετέχει  στις  πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησής του, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου (δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΕΠΑΛ)

Βασεις Σχολών