Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Διδακτικές Επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης(Ηράκλειο)

Δυνατότητα διδακτικής επίσκεψης στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Πρότυπο Αίτησης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Ημερομηνίες σε λοιπά Τμήματα


Βασεις Σχολών