Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥπεύθυνη: Στέλλα Γιαννέλα, Σύμβουλος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου

Καλλ. Παρρέν – Σιγανού 4, 74100, Ρέθυμνο

Τηλ: 2831053722/6972393632Προθεσμία υποβολής Σχεδίου Προγράμματος

Μέχρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017  στο  ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡεθύμνουΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ : Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη Αποφάσεων, Απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της μαθητικής ζωής, Καλλιέργεια  αυτοεκτίμησης, Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Τρόποι αναζήτησης απασχόλησης, Παρουσία & συμπεριφορά σε μια συνέντευξη επιλογής, Ενεργός πολίτης - Εθελοντισμός, Προκαταλήψεις – στερεότυπα, Θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία, Εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης, Σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: Περιγραφές επαγγελμάτων (Επαγγελματικές Μονογραφίες), Επαγγέλματα που χάνονται, Επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Ισότητα ευκαιριών απασχόλησης, Ισότητα των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με αναπηρία, Νέοι και ανεργία, Πράσινα επαγγέλματα, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Βιολογικές Μονάδες Καλλιέργειας, Αγροτουριστικές Μονάδες, Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα και Ευρώπη (Γυμνάσιο – ΓΕΛ –ΕΠΑΛ– ΟΑΕΔ -ΙΕΚ  –ΑΕΙ - ΕΑΠ), Εκπαιδευτικές επιλογές – Επαγγελματικές προοπτικές, Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο, Δια Βίου Μάθηση & Κατάρτιση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολεία 2ης Ευκαιρίας, μεταλυκειακό  έτος-τάξη μαθητείας

Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαπολιτισμική επικοινωνία/Ρατσισμός, ο ΣΕΠ σε χώρες της Ευρώπης, Κινητικότητα μαθητών – φοιτητών στην Ε.Ε., Επαγγελματική κινητικότητα, Αναγνώριση τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων.

Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, Από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι το στήσιμο μιας επιχείρησης, Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης στην πόλη μου, Επιχειρήσεις που χάνονται, Βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία, Δομή και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι με βάση τις αρχές της αειφορίας, Η ευθύνη της επιχείρησης προς το κοινωνικό σύνολο, συνεταιρισμοί.

ΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Θεματική με αντικείμενο την προβολή της πολιτισμικής ή επιστημονικής κληρονομιάς της περιοχής των μαθητών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

-Σκοπός-Γενικό πλαίσιο: Να σχεδιάσουν οι μαθητές, από κοινού με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ένα πρόγραμμα που θα έχει ως κεντρικό στόχο να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τις πολιτισμικές, φυσικές ή άλλες ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης περιοχής (σε μια στοχευμένη προσέγγιση της τοπικής ιστορίας) και να μελετήσει τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική φυσιογνωμία της περιοχής τους (συγχρονικά και διαχρονικά).

-Μορφή-Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα θα μπορεί να διαμορφώνεται κατά περίπτωση αλλά θα πρέπει σταθερά να συμπεριλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, έρευνες και συγκεκριμένα παραδοτέα (έκθεση, ερευνητικά αποτελέσματα, κλπ).

Τα προγράμματα εποπτεύουν ο Υπεύθυνος  ΣΕΠ, με την δυνατότητα υποστηρικτικής συμβολής του Σχολικού Συμβούλου, τοπικών φορέων (π.χ. επιστημονικών ή επαγγελματικών φορέων, πανεπιστημιακών, κλπ).

-Παραδείγματα:

Μελετούμε τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, σε συνάρτηση με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά, π.χ:

1. Ο Όλυμπος, η φυσιογνωμία του και τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται «στη σκιά του» (δασοπόνοι, φυσιοδίφες, μελισσοκόμοι, υλοτόμοι, κλπ)

2. Το Μεσολόγγι, η λιμνοθάλασσα και οι παραδοσιακές μορφές επαγγελματικής απασχόλησης (ψαράδες, εργαζόμενοι στις αλυκές, παραγωγοί τοπικών προϊόντων, κλπ)


3. Ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου και τα επαγγέλματα που μπορεί να στηρίξει (αρχαιολόγοι, αρχαιοφύλακες, ξεναγοί, τουριστικοί πράκτορες, φωτογράφοι, επαγγέλματα εστίασης, κλπ)

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες, τα σχολεία που αναπτύσσουν τέτοια προγράμματα μπορούν να συνεργάζονται με σχολεία από άλλες περιοχές της χώρας και να αλληλοπροβάλλουν τις εργασίες τους, προωθώντας την αλληλογνωριμία και αναπτύσσοντας την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ τους.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων(ΠΣΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται α. οι μαθητές-τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ τάξη και β. οι μαθητές στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που μπορούν να συμμετέχουν σε ΠΣΔ εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Κάθε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (3) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως συντονιστή. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται  από  ομάδα  1-3  εκπαιδευτικών,  συμπεριλαμβανομένου  του  συντονιστή. Στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα αφού πρώτα εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα.

Για την έγκριση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων απαιτείται:

α. έγκριση από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των  σχολικών  μονάδων,  σε  περίπτωση  συνεργασίας  σχολείων

β. υποβολή Σχεδίου Προγράμματος  και πρακτικού έγκρισης  μέχρι  τις  27  Νοεμβρίου  2017,  στον Υπεύθυνο  ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ της  οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου ο τελευταίος να δώσει τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισης του Προγράμματος στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

γ. ονομαστική κατάσταση μαθητών & μαθητριών στην οποία φαίνεται η τάξη και το τμήμα/τμήμα ειδικότητας.Βασεις Σχολών