Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Μεταπτυχιακά σε Ελληνικά Πανεπιστήμια

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων δημιούργησε πλατφόρμα αναζήτησης όλων των διαθέσιμων μεταπτυχιακών στη διεύθυνση http://masters.minedu.gov.gr/  

Βασεις Σχολών