Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Διδακτικές Επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης(Ηράκλειο)

Δυνατότητα διδακτικής επίσκεψης στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Πρότυπο Αίτησης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Ημερομηνίες σε λοιπά Τμήματα


Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥπεύθυνη: Στέλλα Γιαννέλα, Σύμβουλος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου

Καλλ. Παρρέν – Σιγανού 4, 74100, Ρέθυμνο

Τηλ: 2831053722/6972393632Προθεσμία υποβολής Σχεδίου Προγράμματος

Μέχρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017  στο  ΚΕ.ΣΥ.Π. ΡεθύμνουΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ : Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη Αποφάσεων, Απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της μαθητικής ζωής, Καλλιέργεια  αυτοεκτίμησης, Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Τρόποι αναζήτησης απασχόλησης, Παρουσία & συμπεριφορά σε μια συνέντευξη επιλογής, Ενεργός πολίτης - Εθελοντισμός, Προκαταλήψεις – στερεότυπα, Θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία, Εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης, Σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: Περιγραφές επαγγελμάτων (Επαγγελματικές Μονογραφίες), Επαγγέλματα που χάνονται, Επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Ισότητα ευκαιριών απασχόλησης, Ισότητα των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με αναπηρία, Νέοι και ανεργία, Πράσινα επαγγέλματα, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Βιολογικές Μονάδες Καλλιέργειας, Αγροτουριστικές Μονάδες, Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα και Ευρώπη (Γυμνάσιο – ΓΕΛ –ΕΠΑΛ– ΟΑΕΔ -ΙΕΚ  –ΑΕΙ - ΕΑΠ), Εκπαιδευτικές επιλογές – Επαγγελματικές προοπτικές, Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο, Δια Βίου Μάθηση & Κατάρτιση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολεία 2ης Ευκαιρίας, μεταλυκειακό  έτος-τάξη μαθητείας

Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαπολιτισμική επικοινωνία/Ρατσισμός, ο ΣΕΠ σε χώρες της Ευρώπης, Κινητικότητα μαθητών – φοιτητών στην Ε.Ε., Επαγγελματική κινητικότητα, Αναγνώριση τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων.

Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, Από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι το στήσιμο μιας επιχείρησης, Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης στην πόλη μου, Επιχειρήσεις που χάνονται, Βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία, Δομή και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι με βάση τις αρχές της αειφορίας, Η ευθύνη της επιχείρησης προς το κοινωνικό σύνολο, συνεταιρισμοί.

ΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Θεματική με αντικείμενο την προβολή της πολιτισμικής ή επιστημονικής κληρονομιάς της περιοχής των μαθητών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

-Σκοπός-Γενικό πλαίσιο: Να σχεδιάσουν οι μαθητές, από κοινού με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ένα πρόγραμμα που θα έχει ως κεντρικό στόχο να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τις πολιτισμικές, φυσικές ή άλλες ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης περιοχής (σε μια στοχευμένη προσέγγιση της τοπικής ιστορίας) και να μελετήσει τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική φυσιογνωμία της περιοχής τους (συγχρονικά και διαχρονικά).

-Μορφή-Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα θα μπορεί να διαμορφώνεται κατά περίπτωση αλλά θα πρέπει σταθερά να συμπεριλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, έρευνες και συγκεκριμένα παραδοτέα (έκθεση, ερευνητικά αποτελέσματα, κλπ).

Τα προγράμματα εποπτεύουν ο Υπεύθυνος  ΣΕΠ, με την δυνατότητα υποστηρικτικής συμβολής του Σχολικού Συμβούλου, τοπικών φορέων (π.χ. επιστημονικών ή επαγγελματικών φορέων, πανεπιστημιακών, κλπ).

-Παραδείγματα:

Μελετούμε τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, σε συνάρτηση με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά, π.χ:

1. Ο Όλυμπος, η φυσιογνωμία του και τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται «στη σκιά του» (δασοπόνοι, φυσιοδίφες, μελισσοκόμοι, υλοτόμοι, κλπ)

2. Το Μεσολόγγι, η λιμνοθάλασσα και οι παραδοσιακές μορφές επαγγελματικής απασχόλησης (ψαράδες, εργαζόμενοι στις αλυκές, παραγωγοί τοπικών προϊόντων, κλπ)


3. Ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου και τα επαγγέλματα που μπορεί να στηρίξει (αρχαιολόγοι, αρχαιοφύλακες, ξεναγοί, τουριστικοί πράκτορες, φωτογράφοι, επαγγέλματα εστίασης, κλπ)

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες, τα σχολεία που αναπτύσσουν τέτοια προγράμματα μπορούν να συνεργάζονται με σχολεία από άλλες περιοχές της χώρας και να αλληλοπροβάλλουν τις εργασίες τους, προωθώντας την αλληλογνωριμία και αναπτύσσοντας την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ τους.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων(ΠΣΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται α. οι μαθητές-τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ τάξη και β. οι μαθητές στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που μπορούν να συμμετέχουν σε ΠΣΔ εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Κάθε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (3) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως συντονιστή. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται  από  ομάδα  1-3  εκπαιδευτικών,  συμπεριλαμβανομένου  του  συντονιστή. Στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα αφού πρώτα εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα.

Για την έγκριση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων απαιτείται:

α. έγκριση από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των  σχολικών  μονάδων,  σε  περίπτωση  συνεργασίας  σχολείων

β. υποβολή Σχεδίου Προγράμματος  και πρακτικού έγκρισης  μέχρι  τις  27  Νοεμβρίου  2017,  στον Υπεύθυνο  ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ της  οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου ο τελευταίος να δώσει τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισης του Προγράμματος στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

γ. ονομαστική κατάσταση μαθητών & μαθητριών στην οποία φαίνεται η τάξη και το τμήμα/τμήμα ειδικότητας.Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Mειώνεται ο εξεταστικός φόρτος και στα Επαγγελματικά Λύκεια

14-11-17 Μειώνεται ο εξεταστικός  φόρτος και  στα Επαγγελματικά Λύκεια
Για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διδασκαλίας στα ΕΠΑ.Λ., για τη βελτίωση της ποιότητάς της, καθώς και για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ τάξης ημερήσιου και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι αναγκαία η αύξηση του ετήσιου διδακτικού χρόνου και η αντίστοιχη μείωση  των εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως ήδη προωθείται και στο Γενικό Λύκειο και έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο.
Για να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών και των πανελλαδικών εξετάσεων εντός του Ιουνίου χωρίς να περιορίζεται αλλά αντιθέτως να αυξάνεται ο διδακτικός χρόνος, επίκειται, μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ, η τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. με την έκδοση νέου Π.Δ. που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας από τη φετινή σχολική χρονιά. Με αυτό μειώνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές, στις απολυτήριες και στις πτυχιακές εξετάσεις (Μαΐου - Ιουνίου).
Ειδικότερα :
Α. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων στη Β΄, Γ΄  ημερησίων και εσπερινών και στη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ., δεν θα εξετάζονται στις τελικές εξετάσεις.
Στα μαθήματα αυτά η ετήσια επίδοση των μαθητών/τριών και η βαθμολόγησή τους κατά τη διάρκεια των τετραμήνων θα γίνεται δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση των έργων που τους ανατίθενται, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στα εργαστήρια καθώς και σε μία  υποχρεωτική εξέταση πάνω στη διδαχθείσα ύλη, που θα διενεργείται προς το τέλος εκάστου τετραμήνου.
Β. Από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης ημερήσιου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται στις τελικές εξετάσεις μόνο τα μαθήματα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» και «ΑΛΓΕΒΡΑ». Στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας που δεν θα εξετάζονται στις τελικές εξετάσεις, για την αξιολόγηση της ετήσιας επίδοσης θα διενεργούνται υποχρεωτικά από μία γραπτή εξέταση σε κάθε τετράμηνο (σύνολο δύο το χρόνο). 
Γ. Στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στα εξεταζόμενα μαθήματα στις τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνονται, εκτός από τα δύο παραπάνω μαθήματα γενικής παιδείας, τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας καθώς και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων κάθε ειδικότητας.
Δ. Αυτές οι αλλαγές δίνουν ανάσα στο διδακτικό έργο καθώς δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά ο ετήσιος χρόνος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων (γενικής παιδείας και ειδικότητας - θεωρητικών και εργαστηριακών). Συγκεκριμένα, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες (ειδικά στης Γ΄ τάξης) είχαν ένα εξεταστικό μαραθώνιο ακόμα και 19 (!!) μαθημάτων, με τις παραπάνω ρυθμίσεις τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις τελικές εξετάσεις της Γ΄ ημερησίων ΕΠΑΛ περιορίζονται σε 5-9 συνολικά (αντίστοιχα και στη Δ΄ εσπερινών), ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας.  

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Επαφή των μαθητών με επαγγελματίες (μέντορες) The Tipping Point

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “The Tipping Point” (TTP) προσκαλεί σχολεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα

Τι είναι το The Tipping Point

Από πολλούς θεωρείται ότι η κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι εν πολύ αποτέλεσμα κρίσης στην παιδεία και όχι μόνο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Η παιδεία χρειάζεται υγιή πρότυπα που να παρέχουν ορίζοντες νοήματος στους νέους.

Μέσω της επαφής των μαθητών με επαγγελματίες (μέντορες), με ηλεκτρονικό τρόπο (τηλεδιάσκεψη), γίνεται ενημέρωση για τη δράση σε επαγγελματικούς τομείς. Οι μαθητές μπορούν να ακούσουν σχετικά με τη δράση του μέντορα και τον επαγγελματικό τομέα που εκπροσωπεί, αλλά και να θέσουν τις ερωτήσεις τους.

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος σε κάθε σχολείο:
Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει:
  • Να ορίσουν τουλάχιστον 1 καθηγητή ως υπεύθυνο/διαχειριστή της πλατφόρμας και του προγράμματος
  • Να διαθέτουν ένα  PC ή laptop με σύνδεση στο ίντερνετ και κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία

Δείτε στο συνημμένο αρχείο περισσότερα για το πρόγραμμα “The Tipping Point”

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου για δηλώσεις συμμετοχής

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες


Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με το 5%(ακαδ. έτ 2018-2019)

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), καθώς και με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Μεταπτυχιακά σε Ελληνικά Πανεπιστήμια

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων δημιούργησε πλατφόρμα αναζήτησης όλων των διαθέσιμων μεταπτυχιακών στη διεύθυνση http://masters.minedu.gov.gr/  

Βασεις Σχολών